SEKUSEPT AKTIV 4 x 1,5 kg

Kód: 3050530
4 310 Kč 3 562 Kč bez DPH
Skladem (>5 karton)
Můžeme doručit do:
22.4.2024

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI KYSELINY PEROCTOVÉ S VYNIKAJÍCÍM ČISTÍCÍM ÚČINKEM.

Detailní informace

Vážení zákazníci, většina zboží Vám není zasílána v originálním balení, vyjma situace, kdy objednáte celý karton. Snažíme se maximálně šetřit přírodu a používáme např. již použité krabice a vystýlky. Děkujeme za pochopení.
Věrnostní sleva
Vážení zákazníci, po registraci Vám automaticky bude běžet věrnostní program, který Vám bude sčítat hodnoty Vašich objednávek a nabízet zajímavé slevy. Registrujte se na našem e-shopu a šetřete své peníze! NAVÍC-jakmile dosáhnete hodnotu objednávek ve výši 10 000,- Kč bez DPH bude Vám k zásilce přiložena poukázka v hodnotě 1 000,- Kč dle našeho výběru.

Detailní popis produktu

Sekusept aktiv kombinuje aktivní čištění s účinnou dezinfekcí a vynikající materiálovou kompatibilitou v jediném produktu. Své nejlepší vlastnosti nabízí jak pro ochranu zdravotníků, pacientů, tak i pro čištěné nástroje a pomůcky. Další výhody přípravku Sekusept aktiv:
• Rychlá virucidní účinnost
• Aktivně odstraňuje bílkoviny
• Nesráží bílkoviny

ČIŠTĚNÍ
Sekusept aktiv byl vyvinut s cílem dosáhnout nejlepších možných výsledků čištění. Jeho vynikající čistící účinky jsou potvrzeny nezávislými hygienickými institucemi.
DEZINFEKCE
Inovativní složení přípravku ve formě bezprašného mikrogranulátu představuje mimořádně účinný systém založený na aktivním kyslíku a kyselině peroctové. Výsledkem je vysoká činnost (baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní – kvasinky, virucidní a sporicidní) ve velmi krátké době.
VŠESTRANNÁ POUŽITELNOST
S vysokým čistícím výkonem a širokým spektrem účinnosti je Sekusept aktiv možno použít pro všechny kroky ručního ošetřování nástrojů. Nabízí přitom ověřenou materiálovou kompatibilitu napomáhající dosažení dlouhé životnosti nástrojů.
KONCEPCE PEROXYBALANCE
Dlouholetý vývoj receptury optimalizoval hodnotu pH do neutrálního rozsahu, čímž je zajištěno, že dezinfekční prostředky PerOxyBalance™ jsou dokonale bezpečné jak pro pacienty, zdravotnický personál, tak i ošetřované nástroje, zejména pro endoskopy. Není vhodný pro nástroje z mosazi, mědi a ani pro mechanicky poškozené pochromované nebo poniklované nástroje.

Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti : Signální slovo : Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti : H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.
Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

OBLAST POUŽITÍ
Produkt je určen jak pro manuální dezinfekci a čištění nástrojů, tak i pro vyšší stupeň dezinfekce zdravotnických prostředků. Je vhodný pro ošetření termolabilních materiálů a přístrojů, které nelze ošetřovat v autoklávu, např. flexibilní endoskopy a anesteziologické vybavení.
NÁVOD K POUŽITÍ
Pro přípravu pracovního roztoku použijte přiloženou odměrku. Vmíchejte do vody množství prášku podle požadované koncentrace a během prvních 15 minut
několikrát promíchejte. Vložte nástroje do roztoku tak, aby byly zcela ponořené. Čistěte podle návodu od výrobce včetně mechanického čištění (např. čistění kartáčkem, otíráním) dokud předmět není viditelně čistý. Po uplynutí expozice opláchněte nástroje vodou minimálně kvality pitné vody. Následně nástroje osušte včetně vnitřních kanálů (endoskopy). Při ošetření přístrojů vyšším/ druhým stupněm dezinfekce je nutno použít dvě lázně pro dezinfekci a čistění a pro vyšší/druhý stupeň dezinfekce.
Roztok musí být připraven pro každou pracovní směnu čerstvý. V případě viditelného znečištění vyměňte roztok okamžitě.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 6 kg