ANIOXYDE 1000LD 4 x 5 l

Kód: 3102970
4 787 Kč 3 956 Kč bez DPH
Skladem (>5 karton)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

PŘÍPRAVEK PRO VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE, URČENÝ PRO TERMOLABILNÍ NÁSTROJE A ENDOSKOPICKÉ PŘÍSTROJE.

Detailní informace

Vážení zákazníci, většina zboží Vám není zasílána v originálním balení, vyjma situace, kdy objednáte celý karton. Snažíme se maximálně šetřit přírodu a používáme např. již použité krabice a vystýlky. Děkujeme za pochopení.
Věrnostní sleva
Vážení zákazníci, po registraci Vám automaticky bude běžet věrnostní program, který Vám bude sčítat hodnoty Vašich objednávek a nabízet zajímavé slevy. Registrujte se na našem e-shopu a šetřete své peníze! NAVÍC-jakmile dosáhnete hodnotu objednávek ve výši 10 000,- Kč bez DPH bude Vám k zásilce přiložena poukázka v hodnotě 1 000,- Kč dle našeho výběru.

Detailní popis produktu

• Doba skladování před použitím: 24 měsíců
• Patentované složení
• Přípravek pro vyšší stupeň dezinfekce ze systému PHERA®, účinný proti bakteriálním sporám
• Okamžité uvolnění kyseliny peroctové
• Alternativa k glutaraldehydu
• Bez aldehydu: nedochází ke koagulaci bílkovin
• Kontrola účinnosti pracovního roztoku možná pomocí testovacích proužků
• Kompletní účinnost za 5 minut

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
• Barva lázně: po aktivaci růžová • Z přípravku se neuvolňují páry kyseliny octové, přípravek nepůsobí dráždivě na uživatele. • Snadné použití: integrovaný aktivátor v 5 l kanystru • Účinnost byla prokázána při koncentraci 1000 ppm kyseliny peroctové • Doba použití pracovní lázně: maximálně 14 dní, zkontrolujte použitelnost pomocí testovacích proužků • Široká kompatibilita s materiály dezinfikovaných nástrojů, povrchem dezinfekčních van a pracovních ploch • Při používání musí být zajištěno větrání • Účinný pracovní roztok obsahuje od 2000 ppm kyseliny peroctové (po aktivaci) po 1000 ppm (prahová limitní koncetrace detekovaná pomocí testovacích proužků)

Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signální slovo : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Alkoholy, C12-C15-rozvětvené a lineární, etoxylované, propoxylované.

NÁVOD K POUŽITÍ
Dvousložkový pracovní roztok pro profesionální použití. Pracovní roztok je připraven po smíchání s přiloženým aktivátorem. Pro 5l kanystr: Vlijte celý obsah aktivátoru (lahvičku s obsahem 38,8 ml) do generátoru (5 l kanystr). Následně nalijte připravený roztok do nádoby, určenému k ošetření nástrojů. Roztok je tím připraven k použití.
Před prvním použitím počkejte alespoň 30 minut (čas potřebný k aktivaci produktu). Před vložením do roztoku ANIOXYDE 1000LD musí být zdravotnický prostředek dekontaminován, opláchnut pitnou vodou a osušen. Zkontrolujte koncentraci kyseliny peroctové pomocí testovacího proužku ANIOXYDE 1000 LD na začátku každého procesu nebo každé 4 hodiny. Maximální skladování pracovního roztoku: 14 dní 1. První stupeň: Očistěte zdravotnický prostředek čisticím prostředkem nebo
dezinfekčním prostředkem. Důkladně opláchněte. Pracovní kanály endoskopických přístrojů vyčistěte speciálními kartáčky. 2. Vyšší stupeň dezinfekce: Nalijte aktivovaný roztok (viz postup aktivace na etiketě). Nádobu zakryjte. Dodržte minimální dobu kontaktu. U endoskopických přístrojů a dutých nástrojů se ujistěte, že pracovní kanály a dutiny jsou vyplněny roztokem. Anioxyde 1000 LD nemíchejte s ostaními produkty. 3. Důkladně opláchněte sterilní nebo pitnou kontrolovanou nebo purifikovanou vodou. U endoskopických přístrojů a dutých nástrojů opláchněte vnější i vnitřní části. 4. Osušte. Udržujte sterilní do dalšího použití.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 20 kg