Anios LB 400 2 x 5L

Kód: 3103890
3 591 Kč 2 968 Kč bez DPH
Skladem (>5 karton)
Můžeme doručit do:
24.7.2024

KONCENTROVANÝ DETERGENT, PRO POUŽITÍ V TERMICKÝCH MYCÍCH LÁZNÍCH
• Alkalický detergent
• Velmi účinně rozptyluje vápenaté usazeniny
• Použitelný v jakékoli kvalitě vody
• Komplexotvorný účinek
• Bez obsahu EDTA a NTA
• Bez obsahu fosfátů

Detailní informace

Vážení zákazníci, většina zboží Vám není zasílána v originálním balení, vyjma situace, kdy objednáte celý karton. Snažíme se maximálně šetřit přírodu a používáme např. již použité krabice a vystýlky. Děkujeme za pochopení.
Věrnostní sleva
Vážení zákazníci, po registraci Vám automaticky bude běžet věrnostní program, který Vám bude sčítat hodnoty Vašich objednávek a nabízet zajímavé slevy. Registrujte se na našem e-shopu a šetřete své peníze! NAVÍC-jakmile dosáhnete hodnotu objednávek ve výši 10 000,- Kč bez DPH bude Vám k zásilce přiložena poukázka v hodnotě 1 000,- Kč dle našeho výběru.

Detailní popis produktu

VLASTNOSTI PRODUKTU
• Čirý až žlutý roztok
• pH koncentrovaného produktu při +20°C: cca 13,3
• pH zředěného roztoku při 0,1%*: cca 11,1
• pH zředěného roztoku při 0,3%*: cca 11,5
• Hustota (koncentrát) při +20°C: 1.13 g/ml
• Vodivost při 0,1% a 0,3%: 300 - 781 μS/cm
• Viskozita (koncentrát): 3,84 mPa/s

Nebezpečí
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Prevence:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Opatření:
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 10 kg