Testovací proužky pro Anioxyde 1000LD 50 ks v balení

Kód: 3103260
654 Kč 540 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
11.8.2022

PŘÍPRAVEK PRO VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE, URČENÝ PRO TERMOLABILNÍ NÁSTROJE A ENDOSKOPICKÉ PŘÍSTROJE.

Detailní informace

Detailní popis produktu

• Doba skladování před použitím: 24 měsíců
• Patentované složení
• Přípravek pro vyšší stupeň dezinfekce ze systému PHERA®, účinný proti bakteriálním sporám
• Okamžité uvolnění kyseliny peroctové
• Alternativa k glutaraldehydu
• Bez aldehydu: nedochází ke koagulaci bílkovin
• Kontrola účinnosti pracovního roztoku možná pomocí testovacích proužků
• Kompletní účinnost za 5 minut

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
• Barva lázně: po aktivaci růžová • Z přípravku se neuvolňují páry kyseliny octové, přípravek nepůsobí dráždivě na uživatele. • Snadné použití: integrovaný aktivátor v 5 l kanystru • Účinnost byla prokázána při koncentraci 1000 ppm kyseliny peroctové • Doba použití pracovní lázně: maximálně 14 dní, zkontrolujte použitelnost pomocí testovacích proužků • Široká kompatibilita s materiály dezinfikovaných nástrojů, povrchem dezinfekčních van a pracovních ploch • Při používání musí být zajištěno větrání • Účinný pracovní roztok obsahuje od 2000 ppm kyseliny peroctové (po aktivaci) po 1000 ppm (prahová limitní koncetrace detekovaná pomocí testovacích proužků)

Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signální slovo : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Alkoholy, C12-C15-rozvětvené a lineární, etoxylované, propoxylované.

NÁVOD K POUŽITÍ
Dvousložkový pracovní roztok pro profesionální použití. Pracovní roztok je připraven po smíchání s přiloženým aktivátorem. Pro 5l kanystr: Vlijte celý obsah aktivátoru (lahvičku s obsahem 38,8 ml) do generátoru (5 l kanystr). Následně nalijte připravený roztok do nádoby, určenému k ošetření nástrojů. Roztok je tím připraven k použití.
Před prvním použitím počkejte alespoň 30 minut (čas potřebný k aktivaci produktu). Před vložením do roztoku ANIOXYDE 1000LD musí být zdravotnický prostředek dekontaminován, opláchnut pitnou vodou a osušen. Zkontrolujte koncentraci kyseliny peroctové pomocí testovacího proužku ANIOXYDE 1000 LD na začátku každého procesu nebo každé 4 hodiny. Maximální skladování pracovního roztoku: 14 dní 1. První stupeň: Očistěte zdravotnický prostředek čisticím prostředkem nebo
dezinfekčním prostředkem. Důkladně opláchněte. Pracovní kanály endoskopických přístrojů vyčistěte speciálními kartáčky. 2. Vyšší stupeň dezinfekce: Nalijte aktivovaný roztok (viz postup aktivace na etiketě). Nádobu zakryjte. Dodržte minimální dobu kontaktu. U endoskopických přístrojů a dutých nástrojů se ujistěte, že pracovní kanály a dutiny jsou vyplněny roztokem. Anioxyde 1000 LD nemíchejte s ostaními produkty. 3. Důkladně opláchněte sterilní nebo pitnou kontrolovanou nebo purifikovanou vodou. U endoskopických přístrojů a dutých nástrojů opláchněte vnější i vnitřní části. 4. Osušte. Udržujte sterilní do dalšího použití.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení