Anios LB 40 2 x 5L

Kód: 3103910
3 831 Kč 3 166 Kč bez DPH
Skladem (>5 karton)
Můžeme doručit do:
31.3.2023

KYSELÝ OPLACH PRO TERMODEZINFEKCI
• Slabě kyselý oplachový produkt
• Obsahuje povrchově aktivní látky usnadňující sušení
• Rozpouští vápenaté usazeniny
• Produkt je určen pro termodezinfekci v myčkách podložních mís

Detailní informace

Detailní popis produktu

VLASTNOSTI PRODUKTU
• bezbarvý až slabě žlutý roztok
• pH koncentrovaného produktu* při +20°C: cca 2,0
• pH zředěného roztoku při 0,05%*: 4,1
• pH zředěného roztoku při 0,7%*: 3,3
• Hustota (koncentrát) při +20°C: 1.018 g/ml
• vodivost při 0,05% a 0,7%: 37,9 - 235 μS/cm
• Viskozita (koncentrát): 3,00 mPa/s

Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Prevence:
P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.
Opatření:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 10 kg